Home »

Odin og Frigs væddemål

En menneskekonge, der hed Røding, havde to sønner: Agnar på 10 år og Gejrrød på 8 år. Odin og Frig havde taget dem under deres beskyttelse; Odin vågede over Gejrrød, Frig over Agnar. En dag roede de to drenge ud i en båd for at fiske, men vinden drev dem langt ud på havet, og om natten strandede de.

Gejrrød bedrager Agnar

Da Odin og Frig opdagede dette, klædte de sig ud som fattige bønder og fandt Agnar og Gejrrød, der netop var gået i land. De bød dem velkommen og lod dem bo på deres gård vinteren over, hvor de opfostrede og oplærte hver sit kongebarn.

Da det blev forår skaffede Odin dem et skib, og sammen med Frig fulgte han dem ned til stranden. Inden de blev sendt afsted, viskede Odin noget i Gejrrøds øre, som de andre ikke hørte, og de to børn tog afsted med god vind. De ankom snart til deres far kong Rødings landingsplads, men her sprang Gejrrød, der stod i i skibets stævn, først i land og skubbede skibet med Agnar i ud på vandet igen, mens han råbte: “Far du nu derhen, hvor troldtøj kan tage dig!” Agnar drev ud på havet og levede derefter et sølle liv, mens Gejrrød gik op til sin gård og blev konge, for hans far, kong Røding, var død.

Væddemålet

Fra Hlidskjalf i Asgård, hvor man kunne se ud over hele verden, fulgte Odin og Frig nøje med i, hvad der var blevet af deres fostersønner.

“Ser du, hvordan din fostersøn Agnar avler børn med en jættekvinde i en hule, mens min fostersøn Gejrrød er konge og regerer landet?” sagde Odin hoverende til Frig, men Frig svarede: “Geirrød er blevet så nærrig med sin mad, at han piner sine gæster, hvis han synes, der er kommet for mange.” Det, vidste Odin, var løgn, og derfor indgik de et væddemål om sagen.

Odin drager afsted

Kong Gejrrød havde aldrig været nærrig, og for at bevise sin påstand forklædte Odin sig i sin blå kappe og drog under navnet Grimner afsted til gården, hvor Gejrrød regerede. Men Frig, der ville vinde væddemålet for enhver pris, var snu og sendte sin tjenestepige Fulla i forvejen. Fulla meddelte Gejrrød, at der snart ville komme en troldmand forbi, som han skulle tage sig i agt for, og som kunne kendes ved, at selv den mest ondskabsfulde hund ikke ville forgribe sig på ham. Og da Odin under dæknavnet Grimner kom til gården, skete det som Fulla havde sagt, og han blev pågrebet og sat mellem to bål i otte dage uden mad og drikke.

Odin viser sit ansigt

Kong Gejrrøds søn, der på dette tidspunkt var ti år gammel, hed Agnar efter kongens bror, og han fik til sidst medlidenhed med Grimner og gav ham et fuldt drikkehorn at drikke af. Da erklærede Odin, at lille Agnar skulle være konge over goterne og kvad et stort visdomsdigt, som kaldes Grimnersmål. Til sidst afslørede Odin sit sande navn for kong Gejrrød, der sad med sit sværd halvvejs trukket over knæene. Da Gejrrød forstod, at det var Odin, han havde pint i otte dage, gik han i panik; sværdet gled ud af hans hænder, og han snublede og faldt, så han blev spiddet til døde.

Således fik Frig bevist sin snilde og Gejrrøds nærrighed, og en Agnar – om end ikke Gejrrøds bror, så hans søn – blev konge.1

  1. Edda, Grimnersmål

NoMy

NoMy er en portal dedikeret til nordisk mytologi. Siden er under opbygning.