Home »

Krigen mellem aser og vaner

Helt fra begyndelsen fandtes to gudeslægter: aserne og vanerne. Aserne var krigsguder, mens vanerne var frugtbarhedsguder. Og den lykkelige guldalder af opbygning og fremgang blev brat afbrudt, da de to gudeslægter kom i krig med hinanden.

Krigens udbrud

Ingen ved rigtigt, hvordan krigen brød ud, men det havde noget at gøre med asernes brutale mordforsøg på den sejdkyndige kvinde Gullveig, der sandsynligvis var blevet udsendt af vanerne, der også var sejdkyndige. Navnet Gullveig, der kan betyde guldstyrke eller guldkraft, antyder, at hun symboliserede begæret efter guld, rigdom og magt. Aserne kastede så mange spyd i hende, at de kunne støtte hende på dem, og de brændte hende tre gange i Odins hal, men alligevel overlevede hun, genfødt tre gange, nu under navnet Heid, en vølve der var velset blandt ondsindede kvinder.1

Aserne havde brudt alle regler og begået et rituelt drabsforsøg på en kvinde, som end ikke lykkedes. De holdt et møde og diskuterede, om det var aserne selv, der måtte bøde for deres handling, eller om det var alle guderne, både aser og vaner. Til sidst besluttede de sig for at gå i krig. Odin slyngede sit spyd mod vanerne og indledte derved krigen. Vanerne brød ind i Asgård, og der var krig og kamp.

Forsoning

Efter mange vekslende sejre og nederlag besluttede aserne og vanerne at slutte fred. De holdt et forsoningsmøde, hvor alle spyttede i et kar, og ud af dette fredstegn skabte de den kloge Kvaser, om hvem det sagdes, at han kunne svare på alt.2 Derefter gav vanerne Njord og hans børn Frej og Freja til aserne, og aserne gav i bytte vanerne den smukke Høner og den kloge Mimer fra brønden i Jotunheim. Imod at vanerne modtog Mimer, fik aserne også den nyskabte Kvaser.

Mimers hoved

Vanerne gjorde Høner til høvding, og den kloge Mimer var altid klar til at vejlede ham. Men når Mimer ikke var tilstede, og Høner blev spurgt til råds i vanskelige sager, svarede han altid: “Her må andre råde.” Derfor fik vanerne mistanke om, at aserne havde snydt dem ved at sende den uduelige Høner, og som straf huggede de hovedet af Mimer og sendte det tilbage til aserne.

Odin smurte det afhuggede hoved med trylleurter og gjorde troldomskunster og sang galder over det, så det ikke rådnede, og Mimers hoved hjalp derefter Odin og åbenbarede mange skjulte ting for ham.3

  1. Vølvens spådom str. 21-24
  2. Snorre: Skjaldskabslæren kap. 3
  3. Snorre: Ynglingesaga kap. 4

NoMy

NoMy er en portal dedikeret til nordisk mytologi. Siden er under opbygning.